28.12.2022 Aktualizace picon

281222 – update orbit from Vhannibal v221227 – update DTT ITA,5.0W,1.9E,3.0E,4.8E, 9.0E,13.0E,16.0E,19.2E,23.5E,26.0E, 52.0E,54.9E,8.0W – add new or update logos (85) – add new picon (62) – remove old inactive picon (435) DownLoad picons DownLoad plagin

22.12.2022 Aktualizace picon

221222 – update orbit from Vhannibal v221218 – update DTT SK,4.0W,0.8W,1.9E,4.8E, 9.0E,13.0E,19.2E,26.0E,28.2E,39.0E, 51.5E,52.0E,53.0E,30.0W,, – add new or update logos (34) – add new picon (43) – remove old inactive picon (221) DownLoad picons DownLoad plagin

17.12. 2022 – Aktualizace Pluginu Chocholoušek picon!

5.0.221217 BUG fix: – AttributeError: ‘ConfigList’ object has no attribute ‘moveDown’ (thanks to @Kouďas and @Chocholousek for the bug report) – Enigma2 distributions based on the “Dreambox” core, do not support .moveDown attribute – therefore, a different algorithm will be used for refreshing the available RCU buttons in the MENU 5.0.221217 Oprava chyby: – AttributeError: Objekt ‘ConfigList’ nemá atribut ‘moveDown’ (děkuji @Kouďas a @Chocholousek za hlášení chyby) – Distribuce Enigma2 založené na jádru “Dreambox” nepodporují atribut .moveDown – proto bude použit jiný algoritmus pro obnovení dostupných tlačítek dálkového ovladače v MENU DownLoad Plagin

15.12. 2022 – Aktualizace Pluginu Chocholoušek picon!

5.0.221215 Minor improvements: – added icons of the RCU control buttons (in the main plugin MENU and in the satellite selection MENU) – hiding SYNC-update methods in the case of SNP-picons (Service Name Picons – channel name = special shortened .PNG filename) – indicating the symbolic link in the file-browser 5.0.221215 Drobná vylepšení: – přidány ikony ovládacích tlačítek RCU (v hlavním MENU pluginu a v MENU výběru satelitu) – skrytí metod aktualizace SYNC v případě SNP-picons (Service Name Picons – název kanálu = speciální zkrácený soubor .PNG) – indikace symbolických odkazů v prohlížeči souborů DownLoad Plagin

14.12.2022 Aktualizace picon

141222 – update orbit from Vhannibal v221212 – update DTT CZ,1.9E,4.8E,13.0E,16.0E, 19.2E,23.5E,28.2E,39.0E,42.0E,54.9E, 7.0W,30.0W – add new or update logos (46) – add new picon (241) – remove old inactive picon (366) DownLoad picons DownLoad plagin

08.12.2022 Aktualizace picon

071222 – update orbit from Vhannibal v221206 – update DTT FRANCE,0.8W,1.9E,3.0E, 4.8E,7.0E,7.0E,13.0E,16.0E,,28.2E, 30.5E,39.0E,42.0E,68.5E,70.5E,7.0W – add new or update logos (14) – add new picon (32) – remove old inactive picon (380) DownLoad picons DownLoad plagin

02.12.2022 Aktualizace picon

021222 – update orbit from Vhannibal v221129 – update DTT CZ,4.0W,0.8W,1.9E,7.0E, 9.0E,13.0E,19.3E,21.5E,26.0E,28.2E, 39.0E,42.0E,45.0E,52.0E,68.5E,7.0W – add new or update logos (23) – add new picon (44) – remove old inactive picon (99) DownLoad picons DownLoad plagin

17.11. 2022 – Aktualizace Pluginu Chocholoušek picon!

5.0.221117 Added “–force-downgrade” argument to OPKG: – since the upgrade from the github server has a higher priority, the argument is needed to install the version from github, instead of the enigma2-feed version – this applies if there is still an old version on the enigma2-feed or marked with the wrong git-version – plugin configuration in Enigma2 will not be changed (not deleted) 5.0.221117 Do OPKG přidán argument „–force-downgrade“: – protože upgrade ze serveru github má vyšší prioritu, je potřeba argument nainstalovat verzi z githubu místo verze enigma2-feed – to platí, pokud je na enigma2-feed stále stará verze nebo je označena špatnou git-verzí – konfigurace pluginu v Enigmě2 se nezmění […]