15.12. 2022 – Aktualizace Pluginu Chocholoušek picon!

5.0.221215 Minor improvements: – added icons of the RCU control buttons (in the main plugin MENU and in the satellite selection MENU) – hiding SYNC-update methods in the case of SNP-picons (Service Name Picons – channel name = special shortened .PNG filename) – indicating the symbolic link in the file-browser 5.0.221215 Drobná vylepšení: – přidány ikony ovládacích tlačítek RCU (v hlavním MENU pluginu a v MENU výběru satelitu) – skrytí metod aktualizace SYNC v případě SNP-picons (Service Name Picons – název kanálu = speciální zkrácený soubor .PNG) – indikace symbolických odkazů v prohlížeči souborů DownLoad Plagin

14.12.2022 Aktualizace picon

141222 – update orbit from Vhannibal v221212 – update DTT CZ,1.9E,4.8E,13.0E,16.0E, 19.2E,23.5E,28.2E,39.0E,42.0E,54.9E, 7.0W,30.0W – add new or update logos (46) – add new picon (241) – remove old inactive picon (366) DownLoad picons DownLoad plagin