5.0.221215
Minor improvements:
- added icons of the RCU control buttons (in the main plugin MENU and in the satellite selection MENU)
- hiding SYNC-update methods in the case of SNP-picons (Service Name Picons - channel name = special shortened .PNG filename)
- indicating the symbolic link in the file-browser

5.0.221215
Drobná vylepšení:
– přidány ikony ovládacích tlačítek RCU (v hlavním MENU pluginu a v MENU výběru satelitu)
– skrytí metod aktualizace SYNC v případě SNP-picons (Service Name Picons – název kanálu = speciální zkrácený soubor .PNG)
– indikace symbolických odkazů v prohlížeči souborů


DownLoad Plagin