26.06.2024 – Aktualizace Pluginu Chocholoušek picon!

Minor improvement: – although the use of SNP picons is not very popular, due to their partial support in the plugin, it was necessary to change the search algorithm of all available satellite packages – picon designer @Chocholousek, will now be able to add some other SNP picon packs to the database (but they are still not primarily used in the plugin) Drobné vylepšení: – i když použití SNP pikonů není příliš populární, kvůli jejich částečné podpoře v pluginu bylo nutné změnit vyhledávací algoritmus všech dostupných satelitních balíčků – návrhář picon @Chocholousek, nyní bude moci přidávat do databáze některé další balíčky picon SNP (i když nejsou primárně používány v pluginu) […]

17.6.2024 Aktualizace picon

170624 – update orbit from Vhannibal v240613 – update DTT CZ,5.0W,0.8W,7.0E,9.0E, 13.0E,16.0E,19.2E,21.5E,23.5E,26.0E, 28.2E,30.5E,39.0E,42.0E,52.0E,53.0E, 54.9E,66.0E,8.0W – add new or update logos (55) – add new picon (89) – remove old inactive picon (846) 070624 – update 23.5E DownLoad picons DownLoad plagin

30.05.2024 Aktualizace picon

300524 – update orbit from Vhannibal v240528 – update DTT CZ,5.0W,0.8W,4.8E,9.0E, 13.0E,16.0E,19.2E,23.5E,26.0E,28.2E, 36.0E,39.0E,42.0E,52.0E,53.0E,68.5E – add new or update logos (80) – add new picon (172) – remove old inactive picon (792) DownLoad picons DownLoad plagin

12.05.2024 Aktualizace picon

120524 – update orbit from Vhannibal v240510 – update DTT CZ,3.0W,0.8W,4.8E,7.0E, 13.0E,16.0E,19.2E,21.5E,28.2E,52.0E, 53.0E,8.0W,7.0W – add new or update logos (108) – add new picon (54) – remove old inactive picon (731) DownLoad picons DownLoad plagin

29.04.2024 Aktualizace picon

290424 – update orbit from Vhannibal v240426 – update DTT DE,5.0W,0.8W,4.8E,9.0E, 13.0E,16.0E,19.2E,21.5E,26.0E,36.0E, 39.0E,42.0E,45.0E,52.0E,53.0E,68.5E, 8.0W,7.0W – add new or update logos (68) – add new picon (111) – remove old inactive picon (366) DownLoad picons DownLoad plagin

15.04.2024 Aktualizace picon

]150424 – update orbit from Vhannibal v240412 – update 5.0W,0.8W,4.8E,7.0E,9.0E,10.0E, 13.0E,16.0E,19.2E,23.5E,26.0E,28.2E, 30.5E,36.0E,39.0E,42.0E,52.0E,68.5E, 24.5W,7.0W – add new or update logos (99) – add new picon (97) – remove old inactive picon (308) DownLoad picons DownLoad plagin

29.03.2024 Aktualizace picon

280324 – update orbit from Vhannibal v240323 – update DTT PL,DTT CZ,5.0W,0.8W,4.8E, 7.0E,9.0E,13.0E,16.0E,19.2E,23.5E, 26.0E,28.2E,39.0E,45.0E,52.0E,24.5W, 8.0W,7.0W – add new or update logos (152) – add new picon (311) – remove old inactive picon (279) DownLoad picons DownLoad plagin

14.03.2024 Aktualizace picon

140324 – update orbit from Vhannibal v240311 – update DTT CZ,4.0W,5.0W,0.8W,9.0E, 13.0E,16.0E,23.5E,26.0E,28.2E,33.0E, 42.0E,52.0E,53.0E,68.5E,14.0W,7.0W – add new or update logos (82) – add new picon (475) – remove old inactive picon (1068) DownLoad picons DownLoad plagin

15.02.2024 Aktualizace picon

150224 – update orbit from Vhannibal v240212 – update 0.8W,1.9E,9.0E,13.0E,16.0E, 19.2E,26.0E,28.2E,36.0E,39.0E,42.0E, 52.5E,53.0E,68.5E,70.5E,30.0W,14.0W, 7.0W – add new or update logos (29) – add new picon (72) – remove old inactive picon (804) DownLoad picons DownLoad plagin

31.01.2024 Aktualizace picon

310124 – update orbit from Vhannibal v240129 – update DTT PL,1.9E,4.8E,7.0E,9.0E, 13.0E,26.0E,28.2E,36.0E,39.0E,42.0E, 45.0E,46.0E,52.0E,54.9E,68.5E,15.0W, 7.0W, – add new or update logos (163) – add new picon (178) – remove old inactive picon (272) DownLoad picons DownLoad plagin