17.12. 2022 – Aktualizace Pluginu Chocholoušek picon!

5.0.221217 BUG fix: – AttributeError: ‘ConfigList’ object has no attribute ‘moveDown’ (thanks to @Kouďas and @Chocholousek for the bug report) – Enigma2 distributions based on the “Dreambox” core, do not support .moveDown attribute – therefore, a different algorithm will be used for refreshing the available RCU buttons in the MENU 5.0.221217 Oprava chyby: – AttributeError: Objekt ‘ConfigList’ nemá atribut ‘moveDown’ (děkuji @Kouďas a @Chocholousek za hlášení chyby) – Distribuce Enigma2 založené na jádru “Dreambox” nepodporují atribut .moveDown – proto bude použit jiný algoritmus pro obnovení dostupných tlačítek dálkového ovladače v MENU DownLoad Plagin

27.10. 2022 – Aktualizace Pluginu Chocholoušek picon!

5.0.221027 Patch for a small bug, when the algorithm crashes in OpenATV 7.0, after calling self[‘config’].getCurrent()[0] while this object does not exist yet (not yet created). Added Italian language (thanks to @spaeleus). 5.0.221027 Oprava malé chyby, když algoritmus v OpenATV 7.0 spadne po volání self[‘config’].getCurrent()[0], zatímco tento objekt ještě neexistuje (ještě nebyl vytvořen). Přidán italský jazyk (díky @spaeleus). DownLoad Plagin

11.09.2022 Aktualizace picon

100922 – update orbit from Vhannibal v220909 – update DTT ITA,5.0W,0.8W,4.8E,7.0E, 9.0E,10.0E,13.0,16.0E,19.2,21.5E, 23.5E,26.0E,28.2E,36.0E,36.0 russia bream,42.0E,52.0E,56.0E,68.5E,75.0E, 14.0W,7.0W – add new or update logos (112) – add new picon (159) – remove old inactive picon (1391) DownLoad picons DownLoad plagin

Vyberte nové pozadí picon.

Myslím že je na čase přidat nějaké nové pozadí pro picony. Ale jaké, proto je tu výběr hlasování. Rozhodl jsem se vytvořit několik variant na slovo černá nebo černá a přechody do šedé až bílé, ale jsou všechny pozadí spíše tmavší. Posuďte sami, jednu variantu vyberte a hlasujte, vítěz bude zpracován a přidán sem a do plaginu.