11.04.2021 Aktualizace picon

100421 – update orbit from Vhannibal v210404 – update DTT ITA,3.0W,0.8W,3.0E,4.8E, 9.0E,13.0E,16.0E,19.2E,23.5E,26.0E, 28.2E,31.5E,42.0E,46.0E,51.5E,52.0E, 68.5E,7.0W – add new or update logos (46) – add new picon (64) – remove old inactive picon (414) DownLoad picons DownLoad plagin

25.03.2021 Aktualizace picon

230321 – update orbit from Vhannibal v210323 – update 5.0W,0.8W,7.0E,13.0E,16.0E, 19.2E,21.6E,23.5E,26.0E,28.2E,42.0E, 52.0E,68.5E,7.0W, – add new or update logos (66) – add new picon (129) – remove old inactive picon (560) DownLoad picons DownLoad plagin

18.03.2021 Aktualizace picon

170321 – update orbit from Vhannibal v210316 – update providers,DTT CZ,3.0W,0.8W, 1.9E,4.8E,13.0E,16.0E,19.2E, 36.0E russian beam,21.6E,28.2E, 39.0E,42.0E,52.0E,53.0E,56.0E,75,0E, 85,0E,7.0W – add new or update logos (46) – add new picon (487) – remove old inactive picon (1586) DownLoad picons DownLoad plagin

10.03.2021 Aktualizace picon

100321 – update orbit from Vhannibal v210309 – update DTT ITA,DTT CZ,0.8W,3.0E, 7.0E,9.0E,13.0E,16.0E,19.2E,26.0E, 28.2E,42.0E,46.0E,68.5E,7.0W – add new or update logos (41) – add new picon (53) – remove old inactive picon (83) DownLoad picons DownLoad plagin

03.03.2021 Aktualizace picon

030321 – update orbit from Vhannibal v210302 – update DTT ITA,0.8W,13.0E,23.5E, 26.0E,28.2E,39.0E,42.0E,45.0E,52.0E, 68.5E,70.5E,,8.0W,7.0W,30.0W – add new or update logos (39) – add new picon (56) – remove old inactive picon (336) DownLoad picons DownLoad plagin

2. 3. 2021 – Aktualizace Pluginu Chocholoušek picon!

4.0.210301 Improved Lithuanian language from 2021-02-16 (thx to @Adga). Fixed a minor bug in the sorting of database files in a folder: – the error could theoretically cause the database update of available picons to be stuck – so sorting files by algorithm is now alphabetical, not by creation date Created and added a new bb-recipe to OpenATV feeds (thx to @Nicker): – https://github.com/nickersk/oe-alliance-core/commit/28b8f38765f77da37ac1297ae3d724713dad54b9 – https://github.com/oe-alliance/oe-alliance-core/blob/4.4/meta-oe/recipes-distros/openatv/image/openatv-feeds.bb – https://github.com/oe-alliance/oe-alliance-core/blob/4.4/meta-oe/recipes-oe-alliance/enigma2-plugins/enigma2-plugin-extensions-chocholousek-picons.bb 4.0.210301 Vylepšený litevský jazyk od 2021-02-16 (thx to @Adga). Opravená drobná chyba při třídění databázových souborů ve složce: – chyba by teoreticky mohla způsobit zaseknutí aktualizace databáze dostupných piconů – takže řazení souborů podle algoritmu je nyní abecední, nikoli podle data vytvoření […]

18.02.2021 Aktualizace picon

170221 – update orbit from Vhannibal v210216 – update DTT ITA,DTT CZ,DTT SK,0.8W, 1.9E,7.0E,9.0E,13.0E,23.5E,26.0E, 28.2E,30.5E,36.0E,52.0E,7.0W – add new or update logos (11) – add new picon (63) – remove old inactive picon (416) DownLoad picons DownLoad plagin

14. 2. 2021 – Aktualizace Pluginu Chocholoušek picon!

4.0.210214 Add log output to the file “/tmp/chocholousek-picons.log”, while updating picons. Added testing of the connection to the server, which contains picon packages, after testing the internet connection. Minor syntax modification according to PEP8 E251. Renaming some functions (source code) to make them clearer. 4.0.210214 Přidán výstup protokolu do souboru „/tmp/chocholousek-picons.log“ při aktualizaci piconů. Přidáno testování připojení k serveru, který obsahuje balíčky picon, po testování připojení k internetu. Drobná úprava syntaxe podle PEP8 E251. Přejmenování některých funkcí (zdrojový kód), aby byly jasnější. DownLoad Plagin