4.0.210301
Improved Lithuanian language from 2021-02-16 (thx to @Adga).
Fixed a minor bug in the sorting of database files in a folder:
- the error could theoretically cause the database update of available picons to be stuck
- so sorting files by algorithm is now alphabetical, not by creation date
Created and added a new bb-recipe to OpenATV feeds (thx to @Nicker):
- https://github.com/nickersk/oe-alliance-core/commit/28b8f38765f77da37ac1297ae3d724713dad54b9
- https://github.com/oe-alliance/oe-alliance-core/blob/4.4/meta-oe/recipes-distros/openatv/image/openatv-feeds.bb
- https://github.com/oe-alliance/oe-alliance-core/blob/4.4/meta-oe/recipes-oe-alliance/enigma2-plugins/enigma2-plugin-extensions-chocholousek-picons.bb

4.0.210301
Vylepšený litevský jazyk od 2021-02-16 (thx to @Adga).
Opravená drobná chyba při třídění databázových souborů ve složce:
- chyba by teoreticky mohla způsobit zaseknutí aktualizace databáze dostupných piconů
- takže řazení souborů podle algoritmu je nyní abecední, nikoli podle data vytvoření
Vytvořil a přidal nový bb-recept do kanálů OpenATV (thx to @Nicker):
- https://github.com/nickersk/oe-alliance-core/commit/28b8f38765f77da37ac1297ae3d724713dad54b9
- https://github.com/oe-alliance/oe-alliance-core/blob/4.4/meta-oe/recipes-distros/openatv/image/openatv-feeds.bb
- https://github.com/oe-alliance/oe-alliance-core/blob/4.4/meta-oe/recipes-oe-alliance/enigma2-plugins/enigma2-plugin-extensions-chocholousek-picons.bb

DownLoad Plagin