28. 4. 2021 – Aktualizace Pluginu Chocholoušek picon!

4.0.210428 Fixed path to non-traditional picons directories: – the letter “s” was missing at the end of the “ZZPicon” and “XPicon” directory names – in the case of the “/media/hdd” and “/media/usb” subdirectories – thx to @steiff 4.0.210428 Opravená cesta k netradičním adresářům picons: – na konci názvů adresářů „ZZPicon“ a „XPicon“ chybělo písmeno „s“ – v případě podadresářů „/ media / hdd“ a „/ media / usb“ – thx to @steiff DownLoad Plagin

27. 4. 2021 – Aktualizace Pluginu Chocholoušek picon!

4.0.210427 Fixed a minor bug in the list of picons loaded from local disk: – the list of file names on the local disk was created incorrectly, including SRN file names – the plugin only works with SRC file names, so deleting “unnecessary” SRN file names is undesirable – the plugin from this version or later will completely ignore files named as SRN – thx to @manuel06 4.0.210427 Opravena drobná chyba v seznamu piconů načtených z místního disku: – seznam názvů souborů na místním disku byl vytvořen nesprávně, včetně názvů souborů SRN – plugin pracuje pouze s názvy souborů SRC, takže mazání „nepotřebných“ názvů souborů SRN je nežádoucí – plugin […]

14.04.2021 Aktualizace picon

140421 – update orbit from Vhannibal v210413 – update 3.0W,0.8W,4.8E,7.0E,9.0E, 13.0E,16.0E,23.5E,28.2E,31.5E,42.0E, 45.0E,8.0W,7.0W – add new or update logos (979) – add new picon (31) – remove old inactive picon (0) DownLoad picons DownLoad plagin

11.04.2021 Aktualizace picon

100421 – update orbit from Vhannibal v210404 – update DTT ITA,3.0W,0.8W,3.0E,4.8E, 9.0E,13.0E,16.0E,19.2E,23.5E,26.0E, 28.2E,31.5E,42.0E,46.0E,51.5E,52.0E, 68.5E,7.0W – add new or update logos (46) – add new picon (64) – remove old inactive picon (414) DownLoad picons DownLoad plagin