2. 3. 2021 – Aktualizace Pluginu Chocholoušek picon!

4.0.210301 Improved Lithuanian language from 2021-02-16 (thx to @Adga). Fixed a minor bug in the sorting of database files in a folder: – the error could theoretically cause the database update of available picons to be stuck – so sorting files by algorithm is now alphabetical, not by creation date Created and added a new bb-recipe to OpenATV feeds (thx to @Nicker): – https://github.com/nickersk/oe-alliance-core/commit/28b8f38765f77da37ac1297ae3d724713dad54b9 – https://github.com/oe-alliance/oe-alliance-core/blob/4.4/meta-oe/recipes-distros/openatv/image/openatv-feeds.bb – https://github.com/oe-alliance/oe-alliance-core/blob/4.4/meta-oe/recipes-oe-alliance/enigma2-plugins/enigma2-plugin-extensions-chocholousek-picons.bb 4.0.210301 Vylepšený litevský jazyk od 2021-02-16 (thx to @Adga). Opravená drobná chyba při třídění databázových souborů ve složce: – chyba by teoreticky mohla způsobit zaseknutí aktualizace databáze dostupných piconů – takže řazení souborů podle algoritmu je nyní abecední, nikoli podle data vytvoření […]