25.12.2023 – Aktualizace Pluginu Chocholoušek picon!

5.0.231225 Minor changes: – improved detection of a possible error with VPN connection (using an internet gateway from a VPN connection) – changed plugin TAG in debug log output (from original “MYDEBUGLOGLINE” to “[ChocholousekPicons]”) 5.0.231225 Drobné změny: – vylepšená detekce možné chyby s připojením VPN (pomocí internetové brány z připojení VPN) – změněna TAG pluginu ve výstupu protokolu ladění (z původního “MYDEBUGLOGLINE” na “[ChocholousekPicons]”) DownLoad Plagin

20.12.2023 Aktualizace picon

201223 – update orbit from Vhannibal v231215 – update DTT CZ,DTT PL,5.0W,0.8W,4.8E, 9.0E,13.0E,16.0E,19.2E,26.0E,28.2E, 30.5E,36.0E,39.0E,42.0E,45.0E,68.5E – add new or update logos (265) – add new picon (217) – remove old inactive picon (504) DownLoad picons DownLoad plagin