25.13.2023 – Aktualizace Pluginu Chocholoušek picon!

5.0.231225 Minor changes: – improved detection of a possible error with VPN connection (using an internet gateway from a VPN connection) – changed plugin TAG in debug log output (from original “MYDEBUGLOGLINE” to “[ChocholousekPicons]”) 5.0.231225 Drobné změny: – vylepšená detekce možné chyby s připojením VPN (pomocí internetové brány z připojení VPN) – změněna TAG pluginu ve výstupu protokolu ladění (z původního “MYDEBUGLOGLINE” na “[ChocholousekPicons]”) DownLoad Plagin