5.0.231225
Minor changes:
- improved detection of a possible error with VPN connection (using an internet gateway from a VPN connection)
- changed plugin TAG in debug log output (from original "MYDEBUGLOGLINE" to "[ChocholousekPicons]")

5.0.231225
Drobné změny:
- vylepšená detekce možné chyby s připojením VPN (pomocí internetové brány z připojení VPN)
- změněna TAG pluginu ve výstupu protokolu ladění (z původního "MYDEBUGLOGLINE" na "[ChocholousekPicons]")

DownLoad Plagin