4.0.210427
Fixed a minor bug in the list of picons loaded from local disk:
- the list of file names on the local disk was created incorrectly, including SRN file names
- the plugin only works with SRC file names, so deleting "unnecessary" SRN file names is undesirable
- the plugin from this version or later will completely ignore files named as SRN
- thx to @manuel06

4.0.210427
Opravena drobná chyba v seznamu piconů načtených z místního disku:
- seznam názvů souborů na místním disku byl vytvořen nesprávně, včetně názvů souborů SRN
- plugin pracuje pouze s názvy souborů SRC, takže mazání „nepotřebných“ názvů souborů SRN je nežádoucí
- plugin z této verze nebo novější bude zcela ignorovat soubory pojmenované jako SRN
- thx na @ manuel06

DownLoad Plagin