26.06.2024 – Aktualizace Pluginu Chocholoušek picon!

Minor improvement: – although the use of SNP picons is not very popular, due to their partial support in the plugin, it was necessary to change the search algorithm of all available satellite packages – picon designer @Chocholousek, will now be able to add some other SNP picon packs to the database (but they are still not primarily used in the plugin) Drobné vylepšení: – i když použití SNP pikonů není příliš populární, kvůli jejich částečné podpoře v pluginu bylo nutné změnit vyhledávací algoritmus všech dostupných satelitních balíčků – návrhář picon @Chocholousek, nyní bude moci přidávat do databáze některé další balíčky picon SNP (i když nejsou primárně používány v pluginu) […]