5.0.210717
Fixed minor BUGs:
- added shell console output to LOGs - only in case of errors extracting 7zip archives
- updated error code returned from the shell (divided by 256)
- adjusted position of the preview picon (to the center of the configuration window)

5.0.210717
Opravené drobné chyby:
– přidán výstup konzoly shellu do LOG-u – pouze v případě chyb při extrahování archivů 7zip
– aktualizovaný kód chyby vrácený z shellu (děleno 256)
– upravená poloha náhledového piconu (do středu konfiguračního okna)

DownLoad Plagin