18.07. 2021 – Aktualizace Pluginu Chocholoušek picon!

5.0.210717 Fixed minor BUGs: – added shell console output to LOGs – only in case of errors extracting 7zip archives – updated error code returned from the shell (divided by 256) – adjusted position of the preview picon (to the center of the configuration window) 5.0.210717 Opravené drobné chyby: – přidán výstup konzoly shellu do LOG-u – pouze v případě chyb při extrahování archivů 7zip – aktualizovaný kód chyby vrácený z shellu (děleno 256) – upravená poloha náhledového piconu (do středu konfiguračního okna) DownLoad Plagin