5.0.220121
Restoration of the old, albeit primitive, method for detecting the newer Enigma2 core (OE 2.2+):
- this should solve constant problems on some new Enigma2 distributions
- more precisely, this is a problem with changing the font type and size in the configuration menu (AttributeError: 'eListbox' object has no attribute 'setFont')

5.0.220121
Obnova staré, byť primitivní metody pro detekci novějšího jádra Enigma2 (OE 2.2+):
- to by mělo vyřešit neustálé problémy na některých nových distribucích Enigmy2
- přesněji se jedná o problém se změnou typu a velikosti písma v konfiguračním menu (AttributeError: objekt 'eListbox' nemá atribut 'setFont')

DownLoad Plagin