21.01. 2022 – Aktualizace Pluginu Chocholoušek picon!

5.0.220121 Restoration of the old, albeit primitive, method for detecting the newer Enigma2 core (OE 2.2+): – this should solve constant problems on some new Enigma2 distributions – more precisely, this is a problem with changing the font type and size in the configuration menu (AttributeError: ‘eListbox’ object has no attribute ‘setFont’) 5.0.220121 Obnova staré, byť primitivní metody pro detekci novějšího jádra Enigma2 (OE 2.2+): – to by mělo vyřešit neustálé problémy na některých nových distribucích Enigmy2 – přesněji se jedná o problém se změnou typu a velikosti písma v konfiguračním menu (AttributeError: objekt ‘eListbox’ nemá atribut ‘setFont’) DownLoad Plagin