11.06. 2022 – Aktualizace Pluginu Chocholoušek picon!

5.0.220610 Minor addition: – upon termination of support for any of the satellite positions, i.e. if the picon pack no longer exists, the satellite position will be automatically deleted from the user configuration – the user will be notified by a warning message box 5.0.220610 Menší úprava: – po ukončení podpory některé ze satelitních pozic, tj. pokud balíček picon již neexistuje, bude satelitní pozice automaticky smazána z uživatelské konfigurace – uživatel bude upozorněn varovnou zprávou DownLoad Plagin