5.0.220610
Minor addition:
- upon termination of support for any of the satellite positions, i.e. if the picon pack no longer exists, the satellite position will be automatically deleted from the user configuration
- the user will be notified by a warning message box

5.0.220610
Menší úprava:
- po ukončení podpory některé ze satelitních pozic, tj. pokud balíček picon již neexistuje, bude satelitní pozice automaticky smazána z uživatelské konfigurace
- uživatel bude upozorněn varovnou zprávou

DownLoad Plagin