Pravidla fóra

Pravidla fóra

Je zakázáno:
Veřejné slovní napadání, nebo uvádění nepravdivých informací o ostatních uživatelích,
používat jakékoliv vulgarismy a to i ve skryté formě,
publikování informací porušujících zákony,
publikovat informace porušující autorská práva, názory vedoucí k hanobení rasy, národa nebo přesvědčení.
zveřejňovat software měnící ID přijímačů, nebo umožňující nelegální příjem cryptovaných programů.
používat reklamu i ve skryté podobě
Uživatel je povinnen:
Sledovat a brát na vědomí zprávy v sekci Zprávy od administrátorů a respektovat pravidla fóra,
respektovat rozdělení fóra na sekce a umisťovat své thready do sekcí k tomu určených,
při nějakém problému nejdříve prohlídnout sekci FAQ, nebo si jej zkusit vyhledat pomocí "Search",
Přispěvky, které jsou již vyřešeny a uživatel je přesto ignoruje a zakládá thread znovu, může být sankcionován,
zdržet se jakýchkoliv OFF TOPIC příspěvků, které pouze znesnadní a znepřehlední diskutované téma.
Moderátoři mohou takové příspěvky mazat. Prosím važte každý příspěvek, který odesíláte,
dodržovat zásady slušného chování. Používání hanlivých slov je zakázáno (včetně jejich překladu).

Při registraci vždy uvádějte pravdivé kontaktní informace,
všechny příspěvky a uživatelem publikované názory jsou vyjádřením jeho osobních názorů. Nevyjadřují názor představitelů fóra,
uživatelům, uživateli není dovoleno používat více, než jen jeden účet.

Fórum nezaručuje pravdivost publikovaných informací

maximus66, alikhavari and hashem have reacted to this post.
maximus66alikhavarihashem
Vrchní velitel pro boj ve vysoké trávě