17.11. 2022 – Aktualizace Pluginu Chocholoušek picon!

5.0.221117 Added “–force-downgrade” argument to OPKG: – since the upgrade from the github server has a higher priority, the argument is needed to install the version from github, instead of the enigma2-feed version – this applies if there is still an old version on the enigma2-feed or marked with the wrong git-version – plugin configuration in Enigma2 will not be changed (not deleted) 5.0.221117 Do OPKG přidán argument „–force-downgrade“: – protože upgrade ze serveru github má vyšší prioritu, je potřeba argument nainstalovat verzi z githubu místo verze enigma2-feed – to platí, pokud je na enigma2-feed stále stará verze nebo je označena špatnou git-verzí – konfigurace pluginu v Enigmě2 se nezmění […]