19.10. 2021 – Aktualizace Pluginu Chocholoušek picon!

Citovat

5.0.211019
Added a simple function:
- the 7-zip error "Can't allocate required memory!" may occur on some devices with 256MB or less of RAM installed
- from now, free RAM is checked before downloading packages from the internet, then if possible, if necessary, some RAM (buffer / cache in Linux) will be freed - for the purpose of decompressing 7z packages

5.0.211019
Přidána jednoduchá funkce:
- chyba 7-zip „Can't allocate required memory!“ se může objevit na některých zařízeních s 256 MB nebo méně nainstalovanou RAM
- od této chvíle je před stažením balíčků z internetu zkontrolována volná paměť RAM, pak pokud je to možné, v případě potřeby bude uvolněna část paměti RAM (vyrovnávací paměť / mezipaměť v systému Linux) - za účelem dekomprese balíčků 7z

DownLoad Plagin

Vrchní velitel pro boj ve vysoké trávě