17.11. 2022 – Aktualizace Pluginu Chocholoušek picon!

Citovat

5.0.221117
Added "--force-downgrade" argument to OPKG:
- since the upgrade from the github server has a higher priority, the argument is needed to install the version from github, instead of the enigma2-feed version
- this applies if there is still an old version on the enigma2-feed or marked with the wrong git-version
- plugin configuration in Enigma2 will not be changed (not deleted)

5.0.221117
Do OPKG přidán argument „--force-downgrade“:
- protože upgrade ze serveru github má vyšší prioritu, je potřeba argument nainstalovat verzi z githubu místo verze enigma2-feed
- to platí, pokud je na enigma2-feed stále stará verze nebo je označena špatnou git-verzí
- konfigurace pluginu v Enigmě2 se nezmění (nevymaže)

DownLoad Plagin

Vrchní velitel pro boj ve vysoké trávě