19.10. 2021 – Aktualizace Pluginu Chocholoušek picon!

5.0.211019 Added a simple function: – the 7-zip error “Can’t allocate required memory!” may occur on some devices with 256MB or less of RAM installed – from now, free RAM is checked before downloading packages from the internet, then if possible, if necessary, some RAM (buffer / cache in Linux) will be freed – for the purpose of decompressing 7z packages 5.0.211019 Přidána jednoduchá funkce: – chyba 7-zip „Can’t allocate required memory!“ se může objevit na některých zařízeních s 256 MB nebo méně nainstalovanou RAM – od této chvíle je před stažením balíčků z internetu zkontrolována volná paměť RAM, pak pokud je to možné, v případě potřeby bude uvolněna část […]