4.0.210214
Add log output to the file “/tmp/chocholousek-picons.log”, while updating picons.
Added testing of the connection to the server, which contains picon packages, after testing the internet connection.
Minor syntax modification according to PEP8 E251.
Renaming some functions (source code) to make them clearer.

4.0.210214
Přidán výstup protokolu do souboru „/tmp/chocholousek-picons.log“ při aktualizaci piconů.
Přidáno testování připojení k serveru, který obsahuje balíčky picon, po testování připojení k internetu.
Drobná úprava syntaxe podle PEP8 E251.
Přejmenování některých funkcí (zdrojový kód), aby byly jasnější.

DownLoad Plagin