Nastala (ne)známá chyba, prosím kontaktujte mne aby mohl chybu napravit, děkuji.

Prosím můžete zkusit soubor stáhnout znova odsud => Please DownLoad Again

Pravidla pro stahování:
1 – Stahujte jen ty balíčky pro satelitní pozice které aktivně používáte.
2 – Ke stažení používejte prohlížeč www, plagin chocholoušek picon, vestavěný stahovací manager v HDG / FHDG a nebo Demon Editor.
3 – Stahujte jen s rezidentních IP adres, nepoužívejte IP které často používají spameři či roboti a nebo ti jež nepřejí tomuto serveru.
4 – Aktualizujte picony maximálně jednou za týden, aktualizace balíčků se prováděna jednou týdně ne častěji.
5 – Nepoužívejte plaginy do prohlížečů na úpravu download linků.
6 – Důrazně nedoporučuji používat vícenásobné stahování, může to vést pro Vás k omezením na webu.
7 – Při problémech pište zde, popište problém určitě jej spolu vyřešíme.

An (un)known error occurred, please contact me so he can fix the error, thank you.

DownLoad rules:
1 – Download only those satellite position packages that you are actively using.
2 – To download, use the www browser, picon plagin, the built-in download manager in HDG / FHDG or Demon Editor.
3 – Download only with resident IP addresses, do not use IPs that are often used by spammers or robots or those that do not want this server.
4 – Update the picons no more than once a week, the packages is updated once a week no more often.
5 – Do not use browser plugins to edit download links.
6 – We strongly do not recommend using multiple downloads, as this may lead to web restrictions for you.
7 – In case of problems, write here, describe the problem, we will definitely solve it together.

Thanks Chocholoušek