01.04.2023 – Aktualizace Pluginu Chocholoušek picon!

5.0.230401 Minor changes: – display of std-output, in the event of an error while testing the availability of the internet (using the “ping” command) – readability of the source code 5.0.230401 Drobné změny: – zobrazení std-output, v případě chyby při testování dostupnosti internetu (pomocí příkazu “ping”) – čitelnost zdrojového kódu DownLoad Plagin